دانلود آهنگ جدید مبین مطلبی تکلیف رویاهام

تکلیف رویاهام

متن آهنگ تکلیف رویاهام
دستامو میگیری ولی سرماش حس میشه قبل از تو تصمیماتو فهمیدم همیشه

میخندی اما خندتو دیگه نمیشناسم حواسم هست خودت میدونی حساسم

تکلیف رویاهام بعد از تو چی میشه بعد از تو احساسم تسلیم کی میشه

چشماتو بستی رو حالی که من دارم من آرزوهامو از تو طلب دارم

تکلیف رویاهام بعد از تو چی میشه بعد از تو احساسم تسلیم کی میشه

چشماتو بستی رو حالی که من دارم من آرزوهامو از تو طلب دارم

با اینکه واسه ما آسون نیست از چشم کسی پنهون نیست

**

میگیره دلم اما به روم نمیارم میگیره دل تنهایی میبارم

تکلیف رویاهام بعد از تو چی میشه بعد از تو احساسم تسلیم کی میشه

چشماتو بستی رو حالی که من دارم من آرزوهامو از تو طلب دارم

تکلیف رویاهام بعد از تو چی میشه بعد از تو احساسم تسلیم کی میشه

چشماتو بستی رو حالی که من دارم من آرزوهامو از تو طلب دارم

آخرین آثار مبین مطلبی