دانلود آهنگ جدید مبین شادلو سردار آسمانی

سردار آسمانی

متن آهنگ سردار آسمانی
واسه آرامش ما از خودت گذشتی این دفعه رفتی و اما زنده برنگشتی
سرو دست و پا و جونت وقف مردمت شد میبینی خدا هم حتی عاشق خودت شد
مدافع حرم شدی افتخار کشورم شدی دلت برنده این بازیه بانوی صبر از تو راضیه
قرار عاشق میون تیر و تیغ و جنگه یا ثارالله حک شده رو تفنگش
کی دیگه نمیدونه که جون قیمت نداره توو غم شهادت آسمون هم میباره
مدافع حرم شدی افتخار کشورم شدی دلت برنده این بازیه بانوی صبر از تو راضیه

***

سرو دست و پا و جونت وقف مردمت شد میبینی خدا هم حتی عاشق خودت شد
مدافع حرم شدی افتخار کشورم شدی دلت برنده این بازیه بانوی صبر از تو راضیه
قرار عاشق میون تیر و تیغ و جنگه یا ثارالله حک شده رو تفنگش
کی دیگه نمیدونه که جون قیمت نداره توو غم شهادت آسمون هم میباره
مدافع حرم شدی افتخار کشورم شدی دلت برنده این بازیه بانوی صبر از تو راضیه

آخرین آثار مبین شادلو