دانلود آهنگ جدید محمد فتحی رنگ انار

رنگ انار

متن آهنگ رنگ انار
آخ که میخوام خراب بشم ویرونه شم توو عشق تو
سر به بیابون بذارم‌ دیوونه شم توو عشقِ تو بهار بهاره عشق تو رنگ اناره عشق تو
میخوام که صد سال بخونم من با سه تار عشق تو میخوام که با چشمای تو شراب شیراز بسازم
تموم عمرمو یه شب به موج موهات ببازم اسب جنون رو هی کنم تا شهر چشمات بتازم
من نمیخوام خندون باشم وقتی تو اشکات میریزه من نمیخوام بهار باشم وقتی تو حالت پاییزه
بهار بهاره عشق تو رنگ اناره عشق تو میخوام که صد سال بخونم من با سه تار عشق تو

***

سر به بیابون بذارم‌ دیوونه شم توو عشقِ تو بهار بهاره عشق تو رنگ اناره عشق تو
میخوام که صد سال بخونم من با سه تار عشق تو میخوام که با چشمای تو شراب شیراز بسازم
تموم عمرمو یه شب به موج موهات ببازم اسب جنون رو هی کنم تا شهر چشمات بتازم
من نمیخوام خندون باشم وقتی تو اشکات میریزه من نمیخوام بهار باشم وقتی تو حالت پاییزه
بهار بهاره عشق تو رنگ اناره عشق تو میخوام که صد سال بخونم من با سه تار عشق تو

آخرین آثار محمد فتحی