دانلود آهنگ جدید محمد مهبد یادت بره

یادت بره

متن آهنگ یادت بره
تو که بری چی داری از من کنج دلت انگاری اصلا عشقی نبود بین ما دوتا
پاصا برو حالا انقد سنگه دلت به یکی شاید بنده دلت اینه قصه ی ما
پتو چه باشی یا نباشی دل من به دلت بنده دو تا عکس قدیمیته که داره میخنده
پخیلی وقته که نیستی و اینو الان دیدم خیلی ساله بریدی و دیر فهمیدم دیر فهمیدم
پبگذر بذا یادت بره من که ندارم گله با اینکه دو سال رابطه منو صد سال پیرم کرد
پتلخه برام هر چی که بود دیر اومدی رفتی چه زود این آخرش حقم نبود
پتو چه باشی یا نباشی دل من به دلت بنده دو تا عکس قدیمیته که داره میخنده
پخیلی وقته که نیستی و اینو الان دیدم خیلی ساله بریدی و دیر فهمیدم دیر فهمیدم

***

خیلی وقته که نیستی و اینو الان دیدم خیلی ساله بریدی و دیر فهمیدم دیر فهمیدم
پبگذر بذا یادت بره من که ندارم گله با اینکه دو سال رابطه منو صد سال پیرم کرد
پتلخه برام هر چی که بود دیر اومدی رفتی چه زود این آخرش حقم نبود
پتو چه باشی یا نباشی دل من به دلت بنده دو تا عکس قدیمیته که داره میخنده
پخیلی وقته که نیستی و اینو الان دیدم خیلی ساله بریدی و دیر فهمیدم دیر فهمیدم

آخرین آثار محمد مهبد