دانلود آهنگ جدید محمدرضا خندان خداحافظ
متن آهنگ خداحافظ
کجا شال و کلاه کردی کجا میخوای بری بازم چقد وقتایی که نیستی به زانوم هی رو بندازم

چقد وقتایی که نیستی بشم شرنده ی چشمام من از بارون من از گریه فقط داشتن تو میخوام

نرو این مرد میپاشه نرو نذار که تنها شه میخوای خواهش کنم باشه نرو به پات میوفتم

ی روزی بعد این رفتن ی روزی توو نبود من ی جایی میشکنی حتما

ببین من کی بهت گفتم

**

نگو قسمت نمیذاره منو از چی میترسونی خودمو خورد نکردم که بگی سخته نمیتونی

غرورمو به پات دادم که از رفتن نگی هرگز د آخه لعنتی وایسا به من نگو خداحافظ

نرو این مرد میپاشه نرو نذار که تنها شه میخوای خواهش کنم باشه نرو به پات میوفتم

نرو این مرد میپاشه نرو نذار که تنها شه میخوای خواهش کنم باشه نرو به پات میوفتم

ی روزی بعد این رفتن ی روزی توو نبود من ی جایی میشکنی حتما

ببین من کی بهت گفتم

آخرین آثار محمدرضا خندان