دانلود آهنگ جدید محمدرسول امامی واژه های عاشقی

واژه های عاشقی

متن آهنگ واژه های عاشقی
ای که با تو عاشقم هرزمان وهرکجا
عشق تو پرنده ای در خیال من رها
باتو شعر من غزل شعر جاودانه ای

واژه های عاشقی ،بیت های با صفا
بی توشعر من ولی خالی از جوانه ای
مثل کودکی دلم میزند تورا صدا

ای طلوع روشنی در خیال خلوتم
باتوقلب خسته ام می شود زغم جدا
تا که عاشقت شدم در میان تیرگی

عشق تو مرا کشید پله پله تا خدا
ای طنین بهترین واژه های عاشقی
لحظه ای مرا ببر باخودت به هر کجا

پر بزن کنار من تا که زندگی کنم
از غبار تیرگی با تو می شوم رها

****

از زمان کودکی آرزوی من تویی
هرشب از خدای خود من طلب کنم تورا
اخرین ترانه ام حرف عاشقانه ام
ای بهار زندگی سمت باغ ما بیا

آخرین آثار محمدرسول امامی