دانلود آهنگ جدید محمد امانی گله ها رو کم کنیم

گله ها رو کم کنیم

متن آهنگ گله ها رو کم کنیم
وقتشه وقتشه فاصله هارو کم کنیم
تا دوباره زندگی قشنگ و دیدنی بشه
گله هارو کم کنیم تا سکوت ما شنیدنی بشه
گله هارو کم کنیم گله هارو کم کنیم
خونه رو یه شعله روشن میکنه
نمیخواد ستاره هارو بچینیم ماه و پایین بیاریم
وقتی فرشمون زمین سقفمون آسمون باشه
زندگی رنگ بدی نمیگیره زندگی نمیمیره
بهتره یه خرده مهربون باشیم
واسه هم سفر شدن بهتره مال یه آسمون باشیم
بهتره مال یه آسمون باشیم .. وقتشه .. وقتشه ..

وقتشه وقتشه فاصله هارو کم کنیم
تا دوباره زندگی قشنگ و دیدنی بشه

**

گله هارو کم کنیم تا سکوت ما شنیدنی بشه
گله هارو کم کنیم گله هارو کم کنیم
خونه رو یه شعله روشن میکنه
نمیخواد ستاره هارو بچینیم ماه و پایین بیاریم
وقتی فرشمون زمین سقفمون آسمون باشه
زندگی رنگ بدی نمیگیره زندگی نمیمیره
بهتره یه خرده مهربون باشیم
واسه هم سفر شدن بهتره مال یه آسمون باشیم
بهتره مال یه آسمون باشیم .. وقتشه .. وقتشه ..

آخرین آثار محمد امانی