دانلود آهنگ جدید محمد آذری رویای صلح

رویای صلح

متن آهنگ رویای صلح
از این افکار بیزارم از این ذهن غبار آلود
از این حسی که تا دیروز برام مثل یه رویا بود
از این روزهای بی مهرو بدون همدم و یاور
از این جنگیدن تنها بدون جرم و بی داور
از این دار مکافات و از این ویرانه حیرانم
از این عصر پر از فقر و پر از نفرت گریزانم
از این تاریخ درد آور از این گفتار بی باور
از این پیمان بی عشقو طلوع طفل بی مادر
از این دنیای پستی که به پول و رتبه می نازه
از این نسلی که در جنگش به جرم عشق می بازه

**
از این سرب و از این گوله از این ویرانی و وحشت
از این مُردن از این کشتن به زور ثروت و قدرت
از این خاکی که بی بنیاد به ترسو دلهره دارم
واسه درمون این دردا فقط یک چاره کم دارم
تو ای همراه و هم قصه که عمری با تو بیدارم
بپرس از آسمون امشب چه راهی پیش رو دارم
من از مهدِ دليرانم صدای قلبِ ايرانم
که رویای جهانی خالی از خشم و تفنگ دارم

آخرین آثار محمد آذری