دانلود آهنگ جدید محمد ببخش
متن آهنگ ببخش
من اگه برای تو کم بودم اگه نمیتونستم نمیشد نبودم
اون مردی که توو رویاهات قدم میزد اون سوار بر اسب من اصا نبودم نبودم
من اگه برای تو کم بودم اگه نمیتونستم نمیشد نبودم
اون مردی که توو رویاهات قدم میزد اون سوار بر اسب من اصا نبودم نبودم
ببخش همه ی تلاشمو کردم آدم خوب زندگیت شم اما نشد اما نشد
ببخش همه ی تلاشمو کردم آدم خوب زندگیت شم اما نشد اما نشد
ترسم از این بود که انتها نداشت این رابطه
ترسم از این بود ترسم از این بود که انتها نداشت این رابطه
من اگه برای تو کم بودم اگه نمیتونستم نمیشد نبودم
اون مردی که توو رویاهات قدم میزد اون سوار بر اسب من اصا نبودم نبودم
ببخش همه ی تلاشمو کردم آدم خوب زندگیت شم اما نشد اما نشد
ببخش همه ی تلاشمو کردم آدم خوب زندگیت شم اما نشد اما نشد
ترسم از این بود که انتها نداشت این رابطه
ترسم از این بود ترسم از این بود که انتها نداشت این رابطه

***

من اگه برای تو کم بودم اگه نمیتونستم نمیشد نبودم
اون مردی که توو رویاهات قدم میزد اون سوار بر اسب من اصا نبودم نبودم
ببخش همه ی تلاشمو کردم آدم خوب زندگیت شم اما نشد اما نشد
ببخش همه ی تلاشمو کردم آدم خوب زندگیت شم اما نشد اما نشد
ترسم از این بود که انتها نداشت این رابطه
ترسم از این بود ترسم از این بود که انتها نداشت این رابطه

آخرین آثار