دانلود آهنگ جدید محمد اصفهانی ابر
متن آهنگ ابر
در این کبود غریبانه

زیستم چون ابر

تمام هستی خود را

گریستم چون ابر

ز بام مهر فرو ریختم

ستاره به خاک

که من به سایه ی خورشید

زیستم چون ابر

***

ز بام مهر فرو ریختم

ستاره به خاک

که من به سایه ی خورشید

زیستم چون ابر

آخرین آثار محمد اصفهانی