دانلود آهنگ جدید محمد اسماعیل زاده به نام درخانه بمانید
متن آهنگ درخانه بمانید
امروز اگر دغدغه‌مند و نگرانید
بر آتش بحران همگى گل بنشانید ヅ♬

با اینهمه پیشنیه تاریخى دیرینه دوران
اى ملت ایران ヅ♬

گر مدعى دانش و فرهنگ جهانید
«در خانه بمانید» ヅ♬

در رشت و قم و نصف‌جهان و رى و کرمان
در مشهد و تهران

یا ساکن شیراز و اراک و همدانید
«در خانه بمانید»

خدمت به اطبا و پرستار نکردید، نکردید
در شهر نگردید

خیرى نرساندید اگر، شر نرسانید
خواهید که ایران بشود فاتح و پیروز

در موسم نوروز
این‌قدر از این شهر به آن شهر نرانید

فرصت شده در خانه به هم عشق بورزید
برغصه بخندید

**

یک‌وقت عزیز خودتان می‌رود از دست
این واقعیت هست

من آنچه که شرط است نوشتم که بدانید
بر کاسب و مستأجر و خود رحم نمایید

محبوب خدایید
این فرصت پیش‌آمده را قدر بدانید

اى محتکران نان نخورید، از تب ویروس
اى عده منحوس

بر گرده مردم همه‌تان، بار گرانید
خنجر به دُم فیل زدى هفته‌اى یک‌بار

اى دولت بیکار
بهتر که نیایید که اسباب زیانید

پس شنبه ی موعود چه شد عامل تشویق
خوش می‌گذرد کیش

مردم همه در رنجو شما امنو امانید
اى ملت ما بدتر از این را گذراندید

در بند نماندید.
چون رود خروشان همگى در جریانید

فرصت شده در خانه به هم عشق بورزید
برغصه بخندید

وقت است غبار از دل و از خانه تکانید
«در خانه بمانید»

آخرین آثار محمد اسماعیل زاده