دانلود آهنگ جدید محمد استقامت بعد از تو

بعد از تو

متن آهنگ بعد از تو
بدون تو تنها کل این شهر رو قدم زدم به همه گفتی که من بدم
آره من بدوم به هم زدم من میرم از اینجا خاطراتت مرده توو قلبم
من تورو دیگه نمیفهمم تویه گوشه تو نرفت حرفم بعد از تو
این خیابونا غم زدم از خواستم من دیگه تورم نمیشناسم
تویه هر رابطه حساسم میفهمی که جدایی منو نبابود کرد این روزا
تو کجایی که ببینی حاله این شبها تو با اونی و منم تنها
شاید یه روزی دیدمت روزی که دیره اومدنت از چشام افتادی اما توو
ذهنم ادامه میدمت میتونی برگردی اما نیمیتونم اما عاشقت باشم
دستای تو دیگه واسم نیست گفته بودم میخوام تنها شم بعد از
تو این خیابونا غم زدم از خواستم من دیگه تورم نمیشناسم
تویه هر رابطه حساسم میفهمی که جدایی منو نبابود کرد این روزا
تو کجایی که ببینی حاله این شبها تو با اونی و منم تنها

***

ذهنم ادامه میدمت میتونی برگردی اما نیمیتونم اما عاشقت باشم
دستای تو دیگه واسم نیست گفته بودم میخوام تنها شم بعد از
تو این خیابونا غم زدم از خواستم من دیگه تورم نمیشناسم
تویه هر رابطه حساسم میفهمی که جدایی منو نبابود کرد این روزا
تو کجایی که ببینی حاله این شبها تو با اونی و منم تنها

آخرین آثار محمد استقامت