دانلود آهنگ جدید محمد فیروزی قول

قول

متن آهنگ قول
میخوام یه قولی بهم بدی که مطمعن شم از عشقمون
میخوام بگی لحظه ای کسی قرار نمیگیره بینمون
بگو که قول میدی هرچی شد قرارمون یادمون نره شبیه امروز تا آخرش برای هم جونمون بره
اینجا یه دیوونه پای تو میمونه حرفهات اگه حرفه قولت اگه قوله
میدونی از چشمات عشقت رو میخونه حرفهات اگه حرفه قولت اگه قوله
حاله که میتونم و شده کنار تو زندگی کنم به جز تو احساس و جونمو فدای چشمای کی کنم
میخوام یه قولب بهت بدم که زندگیتو بهشت کنم محاله که قلب پاکتو حتی یه بارم بشکنم
اینجا یه دیوونه پای تو میمونه حرفهات اگه حرفه قولت اگه قوله
میدونی از چشمات عشقت رو میخونه حرفهات اگه حرفه قولت اگه قوله

***

میدونی از چشمات عشقت رو میخونه حرفهات اگه حرفه قولت اگه قوله
حاله که میتونم و شده کنار تو زندگی کنم به جز تو احساس و جونمو فدای چشمای کی کنم
میخوام یه قولب بهت بدم که زندگیتو بهشت کنم محاله که قلب پاکتو حتی یه بارم بشکنم
اینجا یه دیوونه پای تو میمونه حرفهات اگه حرفه قولت اگه قوله
میدونی از چشمات عشقت رو میخونه حرفهات اگه حرفه قولت اگه قوله

آخرین آثار محمد فیروزی