دانلود آهنگ جدید محمدقاسم کریمی عشق سه رنگ

عشق سه رنگ

متن آهنگ عشق سه رنگ
به دنیا ندهم یک وجب از خاک تو را ایران ایران .

ندیدست جهان روی غصبناک‌تورا ایران ایران

به هیچت نفروشم به خداوند قسم ایران ایران

به تفتان و به البرز و دماوند قسم ایران ایران

کمانگیر توام پای اساطیر توام توی بیشه اندیشه و من شیر توام

نه تنها وطنی تو همه دنیای منی تو اون خونه مقدس توی رگهای منه

ایران ایران

تو ایران منی دل و جان منی برم هر جای دنیا عاشقت میمونم

تویی عشق سه رنگ تو این قلب یه رنگ تو اون لیلی زیبایی و من مجنونم

تو ایران منی دل و جان منی برم هر جای دنیا عاشقت میمونم

تویی عشق سه رنگ تو این قلب یه رنگ تو اون لیلی زیبایی و من مجنونم

**

بگو بامن از آرامش اروند بگو از عشقی به بلندای دماوند بگو

هزار و یک شب از قصه ی اون مردایی که سرپای تو و خاک تو دادند بگو

فدای یه وجب خاک وطن جان و تنم بذار جان و تنم نظر تو باشه وطنم

تو ایران منی دل و جان منی برم هرجای دنیا عاشقت میمونم

تویی عشق سه رنگ تو این قلب یه رنگ تو اون لیلی زیبایی و من مجنونم

تو ایران منی دل و جان منی برم هرجای دنیا عاشقت میمونم

تویی عشق سه رنگ تو این قلب یه رنگ تو اون لیلی زیبایی و من مجنونم

آخرین آثار محمدقاسم کریمی