دانلود آهنگ جدید محمد حسین نجفی مقصر
متن آهنگ مقصر
من دیگه مال تو نیستم برو پیش یکی دیگه
حقمه باهات نباشم وقتی سردیت اینو میگه
اگه فکر میکنی خوبی میگی اشتباه نکردی
پس چرا وقتی که تنهام پیش من برنمیگردی

بینمون فاصله افتاد دل من پر شده از درد
خیلی از فاصله ها رو نمیشه با گریه پر کرد
تو قسم خوردی به جونت رابطه خراب نمیشه
انگاری جای دوتامون من مقصرم همیشه

***

هرچی که خواستی همون شد روانیم کردی با کارات
من که موندم پای حرفهام تو نموندی پای حرفهات
فقط از تو عشق میخواستم بی تفاوتیتو دیدم
رو تو چشمامو میبندم دیگه از دنیا بریدم

بینمون فاصله افتاد دل من پر شده از درد
خیلی از فاصله ها رو نمیشه با گریه پر کرد
تو قسم خوردی به جونت رابطه خراب نمیشه
انگاری جای دوتامون من مقصرم همیشه

آخرین آثار محمد حسین نجفی