دانلود آهنگ جدید محمد جمالی باران
متن آهنگ باران
به من بگید لیلای من کو آن دلبر زیبای من کو
آرامش شبهای من کو آرامش شبهای من کو
بیقرارش میشوم هر روز و ماه و سال را کاش بیاید و محول کند ای حال را
از جهان بی او چه خواهم به باران بگویید ببارد ببارد ببارد دلم تابِ دوری ندارد ندارد ندارد
به هرجا رسیدید بگیرید سراغش سراغش همه لحظه ها را شوم چشم به راهش به راهش
لیلا چرا رفتی که من مجنون تر شوم از این به بعد درد این دل را من به کی بگم
من بعد تو تنها میشوم به حد مرگ باور کن این نشان و خط
بیقرارش میشوم هر روز و ماه و سال را کاش بیاید و محول کند ای حال را
از جهان بی او چه خواهم به باران بگویید ببارد ببارد ببارد دلم تابِ دوری ندارد ندارد ندارد
به هرجا رسیدید بگیرید سراغش سراغش همه لحظه ها را شوم چشم به راهش به راهش

***

لیلا چرا رفتی که من مجنون تر شوم از این به بعد درد این دل را من به کی بگم
من بعد تو تنها میشوم به حد مرگ باور کن این نشان و خط
بیقرارش میشوم هر روز و ماه و سال را کاش بیاید و محول کند ای حال را
از جهان بی او چه خواهم به باران بگویید ببارد ببارد ببارد دلم تابِ دوری ندارد ندارد ندارد
به هرجا رسیدید بگیرید سراغش سراغش همه لحظه ها را شوم چشم به راهش به راهش

آخرین آثار محمد جمالی