دانلود آهنگ جدید محمد خسروی مهربان
متن آهنگ مهربان
دیوانه دل برایم نگذاشت چشمانت
جان به لب آمده از دستانت ای برای دل من دلدار
دیوانه مهربان جان تو و جان دل من تو شدی شمع و پروانه دل من
تویی درمان دل تب دار مهربان تو بمان نفس و آرام جان

این حال مرا از عاشقی بدان دیوانه شده ام من
مهربان در دلت بگو جا داره دلم واگیر دارد آن نگاهت از تو بیماره دلم
دیوانه شده ام من دریا برای دل من بعد دیدار تو زیبایی ندارد
ای کاش که پیراهن تو عطر تو را به هوایم بسپارد

**

زیبا تر از چشمان تو من در این دنیا ندیدم که ندیدم
خوش طعم تر از شراب عشق تو را نچشیدم نچشیدم
مهربان تو بمان نفس و آرام جان این حال مرا از عاشقی بدان
دیوانه شده ام من مهربان در دلت بگو جا داره دلم
واگیر دارد آن نگاهت از تو بیماره دلم دیوانه شده ام من

زیبا تر از چشمان تو من در این دنیا ندیدم که ندیدم
خوش طعم تر از شراب عشق تو را نچشیدم نچشیدم
مهربان تو بمان نفس و آرام جان این حال مرا از عاشقی بدان
دیوانه شده ام من مهربان در دلت بگو جا داره دلم
واگیر دارد آن نگاهت از تو بیماره دلم دیوانه شده ام من

آخرین آثار محمد خسروی