دانلود آهنگ جدید محمد لطفی مه

مه

متن آهنگ مه
مه گرفته جاده هارو غم گرفته اين هوارو
بي قرار بي قرارم چشم ازت بر نميدارم
نكنه از پا بيفتم ،خيلي حرفارو نگفتم
اخر ين دقيقه هارو ،دستامو تنها نزارو
تو فقط بگو نميرم من شكستو ميپزيرم
من شكست و ميپزيرم

تو فقط بگو نميرم من شكستو ميپزيرم
من شكست و ميپزيرم
غم نشسته تو گلومو،مه گرفته رو برومو
حرف تازه اي ندارم بي تو من تموم كارم
فرصت دو باره ي من اخرين
ستاره ي من
بي قرار بي قرارم گريه ي ادامه دارم
تو فقط بگو نميرم من شكست و ميپزيرم

تو فقط بگو نميرم من شكست و ميپزيرم

من شكست و ميپزيرم

تو فقط بگو نميرم من شكست و ميپزيرم

من شكست و ميپزيرم

تو فقط بگو نميرم من شكست و ميپزيرم

من شكست و ميپزيرم

آخرین آثار محمد لطفی