دانلود آهنگ جدید محمد معارف آشوب

آشوب

متن آهنگ آشوب
وقتی ازت دورم حال بدی دارم کی گفته میتونم چشم از تو بردارم
فکر نبودنت ذهنمو می صابه آغوش تو اما داروی اعصابه
بالمو آدم بد جوری آشوبم با هر کی بد باشم با تو یکی خوبم
چون کوه میسازی از من که بیرونم دستات شفا بخشه روی این دل خونم
دنیا قرض کرده با من که میجنگم چون رنگ میپاشم توو شقف بی رنگم
دنیا که میدونه بی تو نمیمونم این درد دوریتم میزاره رو شونم
بالمو آدم بد جوری آشوبم با هر کی بد باشم با تو یکی خوبم
چون کوه میسازی از من که بیرونم دستات شفا بخشه روی این دل خونم

***

چون کوه میسازی از من که بیرونم دستات شفا بخشه روی این دل خونم
دنیا قرض کرده با من که میجنگم چون رنگ میپاشم توو شقف بی رنگم
دنیا که میدونه بی تو نمیمونم این درد دوریتم میزاره رو شونم
بالمو آدم بد جوری آشوبم با هر کی بد باشم با تو یکی خوبم
چون کوه میسازی از من که بیرونم دستات شفا بخشه روی این دل خونم

آخرین آثار محمد معارف