دانلود آهنگ جدید محمد ماهور گل نابم

گل نابم

متن آهنگ گل نابم
ای گل نابم دریابم که تاب نداره دل بی تابم دل بی تابم
دُر نایابم دریابم بی تو تاب نداره شب مهتابم شب مهتابم

جذابی نایابی تنها گل همیشه زیبایی زیبایی
من همچون پروانه میگردم دور توی دُردانه دُردانه

دل نگرانم بی تو بمانم در این شب بارانی
با من تو بمانی بگی رد از سر

این دل سروسامانی تو نمیدانی
دل نگرانم بی تو بمانم در این شب بارانی

با من تو بمانی بگی رد از سر
این دل سروسامانی تو نمیدانی

***

از حال پریشانی اخر تو چه میدانی
با من بمان که خود دردی و درمانی

از عشق تو بی تابم ای گوهر کم یابم
از این دل بی تاب چه دانی چه دانی

دل نگرانم بی تو بمانم در این شب بارانی
با من تو بمانی بگی رد از سر این دل سروسامانی تو نمیدان

آخرین آثار محمد ماهور