دانلود آهنگ جدید محمد معافی زود بد شد

زود بد شد

متن آهنگ زود بد شد
واسه با من بودن فکرای عالی کرد دید که مجنون میشم پشتمو خالی کرد
پشتمو خالی کرد از همه ترسیدم روزگارم غم شد وقتی میخندیدم
اون ازم زود رد شد اون باهام زود بد شد گفت که تنها میشی حرفی که میزد شد
اون ازم زود رد شد اون باهام زود بد شد گفت که تنها میشی حرفی که میزد شد
تو چشمام بارون زد تا دلت داغونم چتر من موهاش بود فکر می کرد دیوونم
با دله دیوونم دنیا بد کاری کرد من فقط عشق خواستم پشتمو خالی کرد
اون ازم زود رد شد اون باهام زود بد شد گفت که تنها میشی حرفی که میزد شد
اون ازم زود رد شد اون باهام زود بد شد گفت که تنها میشی حرفی که میزد شد
واسه با من بودن فکرای عالی کرد دید که مجنون میشم پشتمو خالی کرد
پشتمو خالی کرد از همه ترسیدم روزگارم غم شد وقتی میخندیدم
اون ازم زود رد شد اون باهام زود بد شد گفت که تنها میشی حرفی که میزد شد
اون ازم زود رد شد اون باهام زود بد شد گفت که تنها میشی حرفی که میزد شد

***

اون ازم زود رد شد اون باهام زود بد شد گفت که تنها میشی حرفی که میزد شد
واسه با من بودن فکرای عالی کرد دید که مجنون میشم پشتمو خالی کرد
پشتمو خالی کرد از همه ترسیدم روزگارم غم شد وقتی میخندیدم
اون ازم زود رد شد اون باهام زود بد شد گفت که تنها میشی حرفی که میزد شد
اون ازم زود رد شد اون باهام زود بد شد گفت که تنها میشی حرفی که میزد شد

آخرین آثار محمد معافی