دانلود آهنگ جدید محمد محبیان جوونی ۲

جوونی ۲

متن آهنگ جوونی ۲
منم اون همسایه ی دیوار به دیوار منم اون مرغک عشقت روی دیوار
منم اون همسایه ی دیوار به دیوار منم اون مرغک عشقت روی دیوار
منم اون ساده دل عاشق بی باک منم اون برگ گل تازه و نمناک
منم اون ساده دل عاشق بی باک منم اون برگ گل تازه و نمناک
منم اون همسایه ی دیوار به دیوار منم اون مرغک عشقت روی دیوار
جوونی و سادگی و خوشگلی عاشقی و زندگی و دلدادگی
جوونی و سادگی و خوشگلی عاشقی و زندگی و دلدادگی
میاد مثل طلوع خورشید مثه زمردی که در شبانگاه
میزنه آتش به دلم اون نگاه آه چه کردم که کردم نگاه
آه چه کردم که کردم نگاه
میگه که این ماه است که از در اومد قامت زیباشو ببین در اومد
میگه که این ماه است که از در اومد قامت زیباشو ببین در اومد
جوونی و سادگی و خوشگلی عاشقی و زندگی و دلدادگی
جوونی و سادگی و خوشگلی عاشقی و زندگی و دلدادگی

***

آه چه کردم که کردم نگاه
میگه که این ماه است که از در اومد قامت زیباشو ببین در اومد
میگه که این ماه است که از در اومد قامت زیباشو ببین در اومد
جوونی و سادگی و خوشگلی عاشقی و زندگی و دلدادگی
جوونی و سادگی و خوشگلی عاشقی و زندگی و دلدادگی

آخرین آثار محمد محبیان