دانلود آهنگ جدید محمد ملائی بانو

بانو

متن آهنگ بانو
تو چقد ساده ای بانو اما با همین سادگیا شیرینی تو با خندت یا با اون اخمت هرجوری باشی به دل میشینی
تو ی آدم عجیبی هستی که جهان به خنده ی تو گیره
هرجا میری میبینی ی گوشه یکی داره از تو عکس میگیره
تا که چشمم به چشمت افتاد توی چال گونه هات افتادم همه چی توو زندگیم تغییر کرد همه زندگیمو دستت دادم
تا که چشمم به چشمت افتاد توی چال گونه هات افتادم
همه چی توو زندگیم تغییر کرد همه زندگیمو دستت دادم
تو توو هر شرایطی میخندی تحت هر شرایطی آرومی آخه دورت بگردم بانو تو چجوری انقده خانومی
تا که چشمم به چشمت افتاد توی چال گونه هات افتادم
همه چی توو زندگیم تغییر کرد همه زندگیمو دستت دادم
تا که چشمم به چشمت افتاد توی چال گونه هات افتادم همه چی توو زندگیم تغییر کرد همه زندگیمو دستت دادم

***

تا که چشمم به چشمت افتاد توی چال گونه هات افتادم
همه چی توو زندگیم تغییر کرد همه زندگیمو دستت دادم
تو توو هر شرایطی میخندی تحت هر شرایطی آرومی آخه دورت بگردم بانو تو چجوری انقده خانومی
تا که چشمم به چشمت افتاد توی چال گونه هات افتادم
همه چی توو زندگیم تغییر کرد همه زندگیمو دستت دادم
تا که چشمم به چشمت افتاد توی چال گونه هات افتادم همه چی توو زندگیم تغییر کرد همه زندگیمو دستت دادم

آخرین آثار محمد ملائی