دانلود آهنگ جدید محمد راد دلم خوشه

دلم خوشه

متن آهنگ دلم خوشه
اومدی تا غمی تو دلم نمونه تو یدونه ای یکی یدونه به یه عشقی مثله تو نمیشه شک کرد

بودنت خیلی به زندگیم کمک کرد تو کمک کردی که من تنها نمونم حال خوبم رو فقط از تو میدونم… !

بینظیری بگو که نمیری عشقم بگو دستای منو میگیری عشقم

دلم خوشه به بودنت دلم خوشه که دارم خیلی مهم بود که یروز به زندگی بیارمت… !

دلم خوشه به بودنت دلم خوشه که دارم خیلی مهم بود که یروز به زندگی بیارمت… !

***

اومدی تا غمی تو دلم نمونه تو یدونه ای یکی یدونه به یه عشقی مثله تو نمیشه شک کرد

بودنت خیلی به زندگیم کمک کرد تو کمک کردی که من تنها نمونم حال خوبم رو فقط از تو میدونم… !

بینظیری بگو که نمیری عشقم بگو دستای منو میگیری عشقم

دلم خوشه به بودنت دلم خوشه که دارم خیلی مهم بود که یروز به زندگی بیارمت… !

دلم خوشه به بودنت دلم خوشه که دارم خیلی مهم بود که یروز به زندگی بیارمت… !

آخرین آثار محمد راد