دانلود آهنگ جدید محمد رجب زاده تو که جان منی

تو که جان منی

متن آهنگ تو که جان منی
تو که جان منی و آرام جهان منی پیدا و نهان منی ای هستی من
دنبال توام و دلخوش به خیال توام در فکر وصال توام مستی من
من عاشق توهستم دیوانه تو بخند خندیدن تو جانا درمان تو بخند
دیوانه ی منی دیوانه ی توام دردانه ی منی پروانه ی توام
ای جان ای جان بنشین تو به روبرویم آرامم کن تا راز دلم بگویم
ای وای وای از عطرخوشت چه مستم سرمستم کن دیوانه تر از تو هستم
تو که جان منی و آرام جهان منی پیدا و نهان منی ای هستی من
دنبال توام و دلخوش به خیال توام در فکر وصال توام مستی من
تو که جان منی و آرام جهان منی پیدا و نهان منی ای هستی من
دنبال توام و دلخوش به خیال توام در فکر وصال توام مستی من

***

تو که جان منی و آرام جهان منی پیدا و نهان منی ای هستی من
دنبال توام و دلخوش به خیال توام در فکر وصال توام مستی من
تو که جان منی و آرام جهان منی پیدا و نهان منی ای هستی من
دنبال توام و دلخوش به خیال توام در فکر وصال توام مستی من

آخرین آثار محمد رجب زاده