دانلود آهنگ جدید محمدرضا عشریه تمومش کنم

تمومش کنم

متن آهنگ تمومش کنم
تویی که نه معرفت سرت میشد نه نون و نمک
صاف و ساده زندگی کردم باهات نه با دوز و کلک
اجازه ندادم بکشه کسی تو زندگیم
سرک خیلی دوست داشتم با مرام
با مرام همه خودتو هم سوی چشام و از بین بردی
جان من دل تو زدم یا کسی رو به جام آوردی
با مرام تو که روز اول جونمو قسم خوردی
رفیق نیمه راه نشی
به سرم زد همه چی رو همین جا تمومش کنم
آرزوهام و حرومش کنم

**


بهار دلم و خزونش کنم ولی خاطرات و کجای دلم بزارم
به سرم زد همه چی رو همین جا تمومش کنم
خاطراتم و حرومش کنم
دل پیرم و جونش کنم ولی خاطرات و کجای دلم بزارم
به نظرت زیر بار این غم و غصه کمرم
میشکنه یا دووم میارم
یادته دمه گوشم همیشه میگفتی
تو زندگی با تو سنگ تموم میزارم

**


این بود سنگ تمومت این بود عهدی که بستی
تو نابودی قلبم من و عکست هم دستیم
به سرم زد همه چی رو همین جا تمومش کنم
آرزوهام و حرومش کنم
بهار دلم و خزونش کنم ولی خاطرات و کجای دلم بزارم
به سرم زد همه چی رو همین جا تمومش کنم
خاطراتم و حرومش کنم
دل پیرم و جونش کنم ولی خاطرات و کجای دلم بزارم

آخرین آثار محمدرضا عشریه