دانلود آهنگ جدید محمد ستایش چشمات

چشمات

متن آهنگ چشمات
حواسم به چشمات نبود که چشات میکشه سمت تو منو بی چک و چونه

کنار تو دارم به زندگی یه حس دیگه یه حالی که برای خودمم خیلی عجیبه

از وقتی اومدی توی زندگیم همه چی فرق کرد

دلت دریا بودو منو توی آغوشش غرق کرد

نبودنت تو رو یه لحظه اش هم نمیشه درک کرد

چند وقته که کنارت فراموشی گرفتم یامد رفت کی بودم تا تو رو پیدا کردم

میدونم میمونی نیازی نیست یه جوری امتحانت کنم من تو همه جوره قبولی

بت چشمای تو میبره دین و ایمونمو حس ناب دلت آخرم سر به راه کرد منو

تو با حرفهای قشنگت ساختی این ویرونه رو

چند وقته که کنارت فراموشی گرفتم یامد رفت کی بودم تا تو رو پیدا کردم

میدونم میمونی نیازی نیست یه جوری امتحانت کنم من تو همه جوره قبولی

چند وقته که کنارت فراموشی گرفتم یامد رفت کی بودم تا تو رو پیدا کردم

میدونم میمونی نیازی نیست یه جوری امتحانت کنم من تو همه جوره قبولی

***

میدونم میمونی نیازی نیست یه جوری امتحانت کنم من تو همه جوره قبولی

بت چشمای تو میبره دین و ایمونمو حس ناب دلت آخرم سر به راه کرد منو

تو با حرفهای قشنگت ساختی این ویرونه رو

چند وقته که کنارت فراموشی گرفتم یامد رفت کی بودم تا تو رو پیدا کردم

میدونم میمونی نیازی نیست یه جوری امتحانت کنم من تو همه جوره قبولی

چند وقته که کنارت فراموشی گرفتم یامد رفت کی بودم تا تو رو پیدا کردم

میدونم میمونی نیازی نیست یه جوری امتحانت کنم من تو همه جوره قبولی

آخرین آثار محمد ستایش