دانلود آهنگ جدید محمد شاکری منو شب
متن آهنگ منو شب
دوباره منو شب تنها بی خبر از هرجا
پرسه میزنم توی دل شهر اما!
نمیخای بشنوی پس رد شو!مغزم
رد داده اخه اینه سرگذشتم
هرشب منو رولُ نیمکت‌ُ سیگار
مغز رد توی ذهن هدفای بیمار

یه جوون بیکار تو ایران بیمار
ته همه مسیراش میخوره به دیوار
سمت هرچی دوییدم بیشتر ازم دور شد
تحریم تحمیل خوشی گرون شد!
میدویی مشکل نمیشه برطرف

******

فقر از مرگ بدتره ! اینه ک مسخرس
بیگناه رفت پای دار !خب بالاشم میره
عدالت !فقط!یه …. فرضیه
اینجا هرچی میگذره میشه زندگی دلگیر
حالا هی تز بده صیانت ملی
هرچی دیدیُ شنیدی سریع نکنش تو باور
چون زالو ها بهترین دیالوگارو دارن
باز منو شب میریم سمت فردا
میگذریم ما یه تنه از دردا
سرپام.. میرم جلو بازم
باز سرپام …با هدف توی راهم
باز میزنیم پرسه تو شبها
میگذریم ما یه تنه از دردا
سرپام ..محمد به تو میگه
باز سرپام… با هدف دل میگه

دوباره منو شب تنها بی خبر از هرجا
پرسه میزنم خودم! تکو تنها
یه روزی پر بود دورم از اکیپای اشتباه
تو خیال خودم فقط ساخته بودم تکیه گاه
تا اینو فهمیدم.یه روزی بد ر..دم توی زندگی جوونیو تقدیرم
همه تا وقتی مایه داری میشن اویزونت وقتی نداری تنهایی دلتم که خونه

رسید لب به جونت .کارد به استخونت.پشیمونی دیگه راه برگشت خیلی دوره
پدر گفت پای اکیپات میدی سرتو به باد
عمرُ زندگی جوونیتو میدی به …
حالا من هستمو یه جسم خسته!..
حالِ دینی دارم که بهش فرشته وصله

باز منو شب میریم سمت فردا
میگذریم ما یه تنه از دردا
سرپام.. میرم جلو بازم
باز سرپام …با هدف توی راهم
باز میزنیم پرسه تو شبها
میگذریم ما یه تنه از دردا
سرپام ..محمد به تو میگه
باز سرپام… با هدف دل میگه

بازم منو شب تنها با هدف فردا
میرم جلو چون تموم نمیشه دردا
ته دلم خالی بود امید دادم به همه
خواستم دنیارو قشنگتر کنم یه نمه
چون زندگی اسون نمیشه داش..
باس تو جسمت تخم قویو کاشت

واسه خود زنی نداریم استراحت
امروزُ بجنگ فردا داشته باش! حس راحت
پس هدفون تو گوش قفل کن تو روش
ببین چی میگم بکنش اویزه گوش
امروز یه شانس داشتی فردا یکی دیگه
کم بیار !کوتاه نیا نگو خیلی دیره
حالِ دینیو داشتم که بهش فرشته وصل بود
زندگیم برام درست مثل خودِ قفس بود
زدم جر داد؛پاره کردم رفتم جلو

وقتی از همه بریدم برگشتم تو دور
چون ت..مشو دارم رویاهامو باور کنم بشکنم همه سدای راهم
پس میرم جلو تنها قوی بی ادعا
ته شو کسی ندیده ولی خوبه تو قصه ها
از شیراز پرچمو میبریم رو‌قله ها
میجنگیمو میسازیمش بازم فردارو ما.

آخرین آثار محمد شاکری