دانلود آهنگ جدید محمد شمس دردسر قشنگ

دردسر قشنگ

متن آهنگ دردسر قشنگ
عشق تو واسه من دردسره
شاید اصلا همین قشنگ میشه تو هستی و منم هستم و
عشق هست و عجب شب قشنگی شه من گیجم ازت و خیره به تو
خودت بگو چی دارن اون چشمات میخوام بدونی فقط تو رو خواستم
و میخوام از همه ی دنیا دوست دارم دوست ندارم خاطره نصف کاره شه
از چی بپرسم این دفعه تا تو جوابت آره شه خودم دلم میخواد دلم برای تو بیچاره شه
این دفعه تا کجا بیام این دفعه چی تنم کنم از چه مسیری یکمی دلهره هاتو کم کنم
بگو چه فکری واسه دیوونه بودنم کنم خوشبختی برام وقتیه که تو پیش منی
بازم بگم یا نه من میمرم اگه بهم بگی برم حالا برم یا نه
من گیجم ازت و خیره به تو خودت بگو چی دارن اون چشمات
میخوام بدونی فقط تو رو خواستم و میخوام از همه ی دنیا
دوست دارم دوست ندارم خاطره نصف کاره شه از چی بپرسم این دفعه تا تو جوابت آره شه
خودم دلم میخواد دلم برای تو بیچاره شه این دفعه تا کجا بیام این دفعه چی تنم کنم
از چه مسیری یکمی دلهره هاتو کم کنم بگو چه فکری واسه دیوونه بودنم کنم

***

من گیجم ازت و خیره به تو خودت بگو چی دارن اون چشمات
میخوام بدونی فقط تو رو خواستم و میخوام از همه ی دنیا
دوست دارم دوست ندارم خاطره نصف کاره شه از چی بپرسم این دفعه تا تو جوابت آره شه
خودم دلم میخواد دلم برای تو بیچاره شه این دفعه تا کجا بیام این دفعه چی تنم کنم
از چه مسیری یکمی دلهره هاتو کم کنم بگو چه فکری واسه دیوونه بودنم کنم

آخرین آثار محمد شمس