دانلود آهنگ جدید محمد تونی میرم
متن آهنگ میرم
کاش لاقل می فهمیدی حسی که بهت دارم شوخی نیست

اسرار نمیکنم بمون آخه لعنتی عشق که زوری نیست

وقتی این دلت پیشم نیست نمیخوام جسمت باشه میرم از این شهر تا که جا واسه غریبه ها وا شه

میرم تا که تنها بمونی میرم تا که قدرمو بدونی میرم آره آره میرم دیگه بسمه دیگه از این زندگی سیرم

میرم تا که تنها بمونی میرم تا که قدرمو بدونی میرم آره آره میرم دیگه بسمه دیگه از این زندگی سیرم

هرکاری میکنم خاطرات نمیرن از سرم تنها با فکر و خیالت زیر بارون قدم میزنم

نیستی ببینی حالمو چقدر دستم سرده دیگه مهم نیست کی مقصره کی اشتباه کرده

میرم تا که تنها بمونی میرم تا که قدرمو بدونی میرم آره آره میرم دیگه بسمه دیگه از این زندگی سیرم

میرم تا که تنها بمونی میرم تا که قدرمو بدونی میرم آره آره میرم دیگه بسمه دیگه از این زندگی سیرم

***

وقتی این دلت پیشم نیست نمیخوام جسمت باشه میرم از این شهر تا که جا واسه غریبه ها وا شه

میرم تا که تنها بمونی میرم تا که قدرمو بدونی میرم آره آره میرم دیگه بسمه دیگه از این زندگی سیرم

میرم تا که تنها بمونی میرم تا که قدرمو بدونی میرم آره آره میرم دیگه بسمه دیگه از این زندگی سیرم

هرکاری میکنم خاطرات نمیرن از سرم تنها با فکر و خیالت زیر بارون قدم میزنم

نیستی ببینی حالمو چقدر دستم سرده دیگه مهم نیست کی مقصره کی اشتباه کرده

میرم تا که تنها بمونی میرم تا که قدرمو بدونی میرم آره آره میرم دیگه بسمه دیگه از این زندگی سیرم

میرم تا که تنها بمونی میرم تا که قدرمو بدونی میرم آره آره میرم دیگه بسمه دیگه از این زندگی سیرم

آخرین آثار محمد تونی