دانلود آهنگ جدید محمد زند مثل آه کوتاه

مثل آه کوتاه

متن آهنگ مثل آه کوتاه
قصه من هم خالی و ماهم بی خودم کم کم داره سر میشه

آخر این درد مثل برگ زرد توی فصل زرد هدر میشه

زندگی انگار رفته از یادش یکی این گوشه تو خودش مرده

بعضی وقتا فکر میکنم‌که من رو خدا هم از خاطرش برده

زندگی انگار رفته از یادش یکی این گوشه تو خودش مرده

بعضی وقتا فکر میکنم‌که من رو خدا هم از خاطرش برده

**

من رسیدم به آخرای راه وای ازین عمر مثل آه کوتاه

قلب خامم مرد خنده هامم مرد کی تموم‌میشه این شب بی ماه

من زمین خوردم عین موجی که میخوره رو سنگ ها و می پاشه

موج سرخورده وقتی از هم ریخت دیگه عمرا از رو زمین پاشه

من زمین خوردم عین موجی که میخوره رو سنگ ها و می پاشه

موج سرخورده وقتی از هم ریخت دیگه عمرا از رو زمین پاشه

زندگی انگار رفته از یادش یکی این گوشه تو خودش مرده

بعضی وقتا فکر می کنم که من رو خدا هم از خاطرش برده

زندگی انگار رفته از یادش یکی این گوشه تو خودش مرده

بعضی وقتا فکر می کنم که من رو خدا هم از خاطرش برده

آخرین آثار محمد زند