دانلود آهنگ جدید محمدرضا علیمردانی روزگار
متن آهنگ روزگار
تو قرعه ی روزگار به دستمون میرسه
همون که قسمت ماست اگه تو صف وایستیم
اگه جلو نزنیم همیشه نوبت ماست

به روزی راضی باش که زندگی برامون
زیاد و کم داره یه روز پر از خندس
یه شب پر از گریست شادی و غم داره

**

اگه بتونی بگیری دست مستمندی
قاطی نکنی خودتو تو هر زد و بندی
برنده تویی میشی که حتی توی قرعه
نبری و ببینی میتونی بخندی
روزی رو میرسونه صاحب برکت
شرطشم اینه که نمونی از حرکت
دستتو مطمئن بده دست خدا
تا تو تموم زندگی پا به پات بیاد

به هر چی که داری به هر چی که نداری
دلت رو راضی کن، این همه که دویدی
مگه کجا رسیدی کلاتو قاضی کن

به روزی راضی باش که زندگی برامون
زیاد و کم داره یه روز پر از خندس
یه شب پر از گریست شادی و غم داره

دلت اگر که پره دستت اگه خالی
نگو ته دنیاس هر کی یه جور گیره
همه نیازمندن که بی نیاز خداست

به روزی راضی باش که زندگی برامون
زیاد و کم داره یه روز پر از خندس
یه شب پر از گریست شادی و غم داره

آخرین آثار محمدرضا علیمردانی