دانلود آهنگ جديد محمدرضا محسنی قسم
متن آهنگ قسم
قسم به روز یَمُت یَرَنی میمیرم تا ببینم روی تو
میافته گردنت خونم آقا چون میشه قاتلم ابروی تو
سنگینی اعمالم روزی ده هر سالم
ای حضرت عین الله ای شاهد احوالم

بالای بلافصلی شاهنشه با فضلی
ابالحسنینی و بابای ابوالفضلی
شیر عضنفری ساقی کوثری
اول و آخری حضرت حیدری

***

ساقی ساقی علم بالا عباس
در اوج آسمان پرچم داری
ای عشقت تا ابد در دل جاری
در قلبم نحری از علقم داری

جانم چه علمداری میای و دم داری
حیدر به تو مینازد از بس تو جنم داری
ای سید و سرلشکر ای محشر در محشر
هم رزم تو در میدان شهزاده علی اکبر
صاحب قدم تویی ثابت قدم تویی
شاه کرم توی خواب شبم توی

مثل علی مرد خدای و مرد دعایی
در سجده یا رب یا رب تو فرق دارد
در دستهایت آب بود و اما نخوردی
از تشنگی زخم لب تو فرق دارد

آخرین آثار محمدرضا محسنی