دانلود آهنگ جدید مهاس بعضی وقتا
متن آهنگ بعضی وقتا
دوباره صدای موج دریا دوباره گرمای دستات

دوباره خطی که رسید به فردا دور از همه غم ها

دوباره یه ساحل غمگین شدم دیشب نبودی چی حالی شدم

دوباره زیر بوسات غرق شدم دوباره گم تو بازی شدم بازی عقلم با قلب تو بازی نفسم با حرف تو

من میخوام غرق شم توو قلب تو نمیخوام سرد شم با شک تو نمیدونی چقد حالم بده

دیگه نرو عذابم نده این دنیا به بودن تو دلخوشه یهو نرو بگو این سرخوشه میگی دیوونم من ولی قدرتو میدونم پس

من تو بغلت تو دل من دور تو توو مه دوباره یه ساحل غمگین شدم دیشب نبودی چی حالی شدم

دوباره زیر بوسات غرق شدم دوباره گم تو بازی شدم بازی عقلم با قلب تو بازی نفسم با حرف تو من میخوام غرق شم تو قلب

تو نمیخوام سرد شم با شک تو نمیدونی چقد حالم بده دیگه نرو عذابم نده نمیدونی چقد حالم بده دیگه نرو عذابم نده

اومدی شدی موج دریا من تو نقش صخره تو گم تو من من محو تو مثله یه دره یه کوه شدم تو شدی تو من غرق

یه روز تاریکو سرد دوباره محو این غم یه نور شدم که دلگیر نشه حالت چرا میخوای که بد شه حالت تو که میدونی با تو خوبم

یه کوه شدم تو شدی تو من غرق یه روز تاریکو سرد دوباره محو این غم دوباره یه ساحل غمگین شدم دیشب نبودی چی حالی شدی

دوباره زیر بوسات غرق شدم دوباره گم تو بازی شدم بازی عقلم با قلب تو بازی نفسم با حرف تو من میخوام غرق شم تو قلب

تو نمیخوام سرد شم با شک تو نمیدونی چقد حالم بده دیگه نرو عذابم نده نمیدونی چقد حالم بده دیگه نرو عذابم نده

***

تو نمیخوام سرد شم با شک تو نمیدونی چقد حالم بده دیگه نرو عذابم نده نمیدونی چقد حالم بده دیگه نرو عذابم نده

اومدی شدی موج دریا من تو نقش صخره تو گم تو من من محو تو مثله یه دره یه کوه شدم تو شدی تو من غرق

یه روز تاریکو سرد دوباره محو این غم یه نور شدم که دلگیر نشه حالت چرا میخوای که بد شه حالت تو که میدونی با تو خوبم

یه کوه شدم تو شدی تو من غرق یه روز تاریکو سرد دوباره محو این غم دوباره یه ساحل غمگین شدم دیشب نبودی چی حالی شدی

دوباره زیر بوسات غرق شدم دوباره گم تو بازی شدم بازی عقلم با قلب تو بازی نفسم با حرف تو من میخوام غرق شم تو قلب

تو نمیخوام سرد شم با شک تو نمیدونی چقد حالم بده دیگه نرو عذابم نده نمیدونی چقد حالم بده دیگه نرو عذابم نده

آخرین آثار مهاس