دانلود آهنگ جدید محسن و آریا شکرزاده آذربایجان
متن آهنگ آذربایجان
شرفے غیرتے توشیپ دیللره
بیزه قیمت وریب آذربایجانیم
آتالار باغیندا آچیب گوللرے
ائله زینت وریب آذربایجانیم
من اوغولام سن آنا گلمیر مهرون سانا
قوربان ٱلوم سن کیمین آذربایجانا

سن کیمین اے جیرانا کیم سنه من تڪ یانا
قوربان ٱلوم سن کیمین آذربایجانا
آتمارام آتمارام وطن داشینی
سوورم اوبامدا ائل قارداشینی
چکرم هرزامان باش آغریسینی
سیلرم گوزوندن آخان یاشینی

******

من اوغولام سن آنا گلمیر مهرون سانا
قوربان ٱلوم سن کیمین آذربایجانا
سن کیمین اے جیرانا کیم سنه من تڪ یانا
قوربان ٱلوم سن کیمین آذربایجانا

آخرین آثار محسن و آریا شکرزاده