دانلود آهنگ جدید محسن بزرگی نگار دلم

نگار دلم

متن آهنگ نگار دلم
نگار دلم قرار دلم برو ازبرم ای صفای زمانه

کنارم بمان برایم بخوان شب عاشقی قصه ی عاشقانه

خرابم نکن عذابم نده به من از سر لطفت امشب نظر کن

بمان در برم نرو دلبرم بیا پیش من امشبی را سحر کن

عذاب من دلشکسته نشو قرار از دل زار و خسته نبر

بدون تو من بی کسو دل شکسته ام مرا این چنین دل پریشان نکن

به قلب من امشب تو این سان نکن منی که چنین پای عشقت نشستم

نگار دلم بهار دلم زمستان نکن دشت سبز دلم را

تو آتش مشو نسوزان مرا به آتش مکش این چنیم حاصلم را

عذاب من دلشکسته نشو قرار از دل زار و خسته نبر

بدون تو من بی کسو دل شکسته ام مرا این چنین دل پریشان نکن

به قلب من امشب تو این سان نکن منی که چنین پای عشقت نشستم

***

به قلب من امشب تو این سان نکن منی که چنین پای عشقت نشستم

نگار دلم بهار دلم زمستان نکن دشت سبز دلم را

تو آتش مشو نسوزان مرا به آتش مکش این چنیم حاصلم را

عذاب من دلشکسته نشو قرار از دل زار و خسته نبر

بدون تو من بی کسو دل شکسته ام مرا این چنین دل پریشان نکن

به قلب من امشب تو این سان نکن منی که چنین پای عشقت نشستم

آخرین آثار محسن بزرگی