دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی دل
متن آهنگ دل
يه دل دارم خدا داره زمين داره هوا داره
ميونه درياي غمش کشتيو ناخدا داره

يه دل دارم ترک داره ترس و يقين و شک داره

رو بام برفيش هميشه يه دنيا بادبادک داره

يه دل دارم آتيش داره تو ابرا قوم و خويش داره
نه راه پس مونده براش نه طفلي راه پيش داره

يه دل دارم رقيب داره فراز داره نشيب داره
با اينکه آدم نشده کلي درخت سيب داره

يه دل دارم خدا داره زمين داره هوا داره
ميونه درياي غمش کشتيو ناخدا داره

يه دل دارم ترک داره ترس و يقين و شک داره

رو بام برفيش هميشه يه دنيا بادبادک داره

يه دل دارم وفا داره يه طاقي از طلا داره
تو بهترين جاش يه دونه قصر و يه پادشاه داره

يه دل دارم نگين داره هوا داره زمين داره
تو درياي پر از غمش قايق و سرنشين داره
قايق و سرنشين داره

آخرین آثار محسن چاوشی