دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی قراضه چین

قراضه چین

متن آهنگ قراضه چین
 

ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بيند روی او

شوريده گردد عقل او آشفته گردد خوی او

معشوق را جويان شود دکان او ويران شود

بر رو و سر پويان شود چون آب اندر جوی او

در عشق چون مجنون شود سرگشته چون گردون شود

آن کو چنين رنجور شد نايافت شد داروی او

جان ملک سجده کند آن را که حق را خاک شد

ترک فلک چاکر شود آن را که شد هندوی او

عشقش دل پردرد را بر کف نهد بو می کند

چون خوش نباشد آن دلی کو گشت دستنبوی او

بس سينه ها را خست او بس خواب ها را بست او

بسته ست دست جادوان آن غمزه جادوی او

شاهان همه مسکين او خوبان قراضه چين او

شيران زده دم بر زمين پيش سگان کوی او

آخرین آثار محسن چاوشی