دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی گل سر

گل سر

متن آهنگ گل سر
سر خاک مادر من
هیچ کسی گریه نکردش
بابامم هیچی نمی گفت
با همون نگاه سردش

مادرم باید بدونی
بابایی بهونه کرده
جای تو ، تو خونه ی ما
یکی رو نشونه کرده

جای تو شبا میادش
واسه من قصه میخونه
میدونه دوسش ندارم
ولی باز پیشم میمونه

ولی من هنوز نذاشتم
توی تخت تو بخوابه
چرا اون تو خونه ی ماست
یه سوال بی جوابه

گُلای یاس تو باغچه
غروبا بونه میگیرن
همشون یه عهدی بستن
سر خاک تو بمیرن

قاب عکس سرد و خالی
آخرین خنده ی مادر
گل سر یه یادگاری
ولی با گلای پرپر

گُلای یاس تو باغچه
غروبا بونه میگیرن
همشون یه عهدی بستن
سر خاک تو بمیرن

قاب عکس سرد و خالی
آخرین خنده ی مادر
گل سر یه یادگاری
ولی با گلای پرپر

**


سر خاک مادر من
هیچ کسی گریه نکردش
بابامم هیچی نمی گفت
با همون نگاه سردش

مادرم باید بدونی
بابایی بهونه کرده
جای تو ، تو خونه ی ما
یکی رو نشونه کرده

جای تو شبا میادش
واسه من قصه میخونه
میدونه دوسش ندارم
ولی باز پیشم میمونه

ولی من هنوز نذاشتم
توی تخت تو بخوابه
چرا اون تو خونه ی ماست
یه سوال بی جوابه

گُلای یاس تو باغچه
غروبا بونه میگیرن
همشون یه عهدی بستن
سر خاک تو بمیرن

قاب عکس سرد و خالی
آخرین خنده ی مادر
گل سر یه یادگاری
ولی با گلای پرپر

گُلای یاس تو باغچه
غروبا بونه میگیرن
همشون یه عهدی بستن
سر خاک تو بمیرن

قاب عکس سرد و خالی
آخرین خنده ی مادر
گل سر یه یادگاری
ولی با گلای پرپر

آخرین آثار محسن چاوشی