دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی کابوس
متن آهنگ کابوس
چشمای تو بسته شدن
باز پرِ‌ كابوسه دلم
چشاتو وا كن عزيزم
وگرنه ميپوسه دلم
مي خوام چشاتو وا كنی
بازم منو نگاه كنی
می خوام تویِ چشات برام
جهنمي بپا كنی
هنوز من از دلخوشيام
چيزی نگفتم واسه تو
چه جور بايد ببينم
كفن شده لباسِ تو
چشماتو وا كن تا برات
از عقده هام چيزی بگم
می خوام برات قصه ازين
ابراي پائيزی بگم
اينهمه از تو گفت دلم
ساكت و سردی واسه چی
غصه ی با تو گفتنُ
بدونِ‌ تو بگم به كی
دو سه روزه که بوی گل نمیاد
صدای چَهچَه بلبل نمیاد
روید از باغبونِ گل بپرسید
چرا بُلبُل به صیدِ گل نمیاد...
چشمای تو بسته شدن
باز پُره كابوسِ دلم
چشاتو وا كن عزيزم
وگرنه ميپوسه دلم
می خوام چشاتو وا كنی
بازم منو نگاه كني
می خوام توی چشات برام
جهنمی بپا كنی
هنوز من از دل خوشيام
چيزی نگفتم واسه تو
چه جور بايد ببينم
كفن شده لباسِ تو
چشماتو وا كن تا برات
از عقده هام چيزی بگم
مي خوام برات قصه ازين
ابرای پائيزي بگم
اينهمه از تو گفت دلم
ساكت و سردی واسه چی
غصه ی با تو گفتنُ
بدونِ‌ تو بگم به كی...

آخرین آثار محسن چاوشی