دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی کم تحمل

کم تحمل

متن آهنگ کم تحمل
تنهاترینِ من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن

این دلشکسته ی
از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن

چشمای خیس من
این چشمه های غم
دیوونه ی توئن

ای رود مهربون
از روز وصلمون
چیزی بگو به من

حرفی بزن گلم
من کم تحملم
حرفی بزن گلم
من کم تحملم

با گریه های تو
روزای شادم
از یاد میبرم

اما چه فایده
می ترسم عاقبت
از یاد تو برم

کم گریه کن گلم
من کم تحملم
کم گریه کن گلم
من کم تحملم

با چشم های خیس
این چشمه های غم
با گریه زیاد
با خنده های کم

انگار تا ابد
با این بهونه ها
جای من و توئن
دیوونه خونه ها

**


حرفی بزن گلم
من کم تحملم
با من بمون گلم
من کم تحملم

تنهاترینِ من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن
تنها سفر نکن

این دلشکسته ی
از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن
دیوونه تر نکن

تنهاترینِ من
تنها نذار منو
تنها سفر نکن
تنها سفر نکن

این دلشکسته ی
از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن
دیوونه تر نکن

چشمای خیس من
این چشمه های غم
دیوونه ی توئن

ای رود مهربون
از روز وصلمون
چیزی بگو به من

حرفی بزن گلم
من کم تحملم
حرفی بزن گلم
من کم تحملم

با گریه های تو
روزای شادم
از یاد میبرم

اما چه فایده
می ترسم عاقبت
از یاد تو برم

کم گریه کن گلم
من کم تحملم
تنها سفر نکن

این دلشکسته ی
از یاد رفته رو
دیوونه تر نکن

با من بمون گلم
من کم تحملم

با چشم های خیس
این چشمه های غم
با گریه زیاد
با خنده های کم

انگار تا ابد
با این بهونه ها
جای من و توئن
دیوونه خونه ها

آخرین آثار محسن چاوشی