دانلود آهنگ جدید محسن دولت دلم روشنه

دلم روشنه

متن آهنگ دلم روشنه
شب و روز فکرتم عشقم هر لحظه اسمتو تا میاد قلبم میلرزه

شب و روز توی فکر منی وصله به تو نفسم پرت توعه حواسم تو فقط دل بده هر چی شد با من

تو واسم بهتری از همه قطعا جای تو توی قلب منه میرسیم به هم حتما من دلم روشنه

همیشه گفتم و میگم کسی مثل تو نیست واسم تورو واسه خودت میخوام عشقم

تو باورم کتی بسه تا هر جا که بخوای هستم فقط بگو کجا میام عشقم

همیشه گفتم و میگم کسی مثل تو نیست واسم تورو واسه خودت میخوام عشقم

تو باورم کتی بسه تا هر جا که بخوای هستم فقط بگو کجا میام عشقم

میمیرم از خوشی من تو فقط نگام کن میگردم دورت عشقم تو فقط صدام کن

جادو کرده چشمات دنیامو میدونم قول دادم با تو باشم باشم میمونم

همیشه گفتم و میگم کسی مثل تو نیست واسم تورو واسه خودت میخوام عشقم

تو باورم کتی بسه تا هر جا که بخوای هستم فقط بگو کجا میام عشقم

همیشه گفتم و میگم کسی مثل تو نیست واسم تورو واسه خودت میخوام عشقم

تو باورم کتی بسه تا هر جا که بخوای هستم فقط بگو کجا میام عشقم

***

تو باورم کتی بسه تا هر جا که بخوای هستم فقط بگو کجا میام عشقم

میمیرم از خوشی من تو فقط نگام کن میگردم دورت عشقم تو فقط صدام کن

جادو کرده چشمات دنیامو میدونم قول دادم با تو باشم باشم میمونم

همیشه گفتم و میگم کسی مثل تو نیست واسم تورو واسه خودت میخوام عشقم

تو باورم کتی بسه تا هر جا که بخوای هستم فقط بگو کجا میام عشقم

همیشه گفتم و میگم کسی مثل تو نیست واسم تورو واسه خودت میخوام عشقم

تو باورم کتی بسه تا هر جا که بخوای هستم فقط بگو کجا میام عشقم

آخرین آثار محسن دولت