دانلود آهنگ جدید محسن خواجه زیبا
متن آهنگ زیبا
زیبا زیبا بردی دلم را ای عشق ای عشق آرام آرام در دل خانه کردی ای عشق ای عشق

مجنونم و لیلای منی تو نفسهای منی برق چشمان تو دل برد

آرامی و آرام منی تب دستان منی عطر گیسوی تو دل برد

دلبر دیوانه من ماه تماشای من در دل دیوانه من چون موج دریایی بزن

ساحل عشق تو چه زیباست محو تماشای توام مجنون لیلای توام

مهتاب بی چون و چرا دلبر زیبای خودم برق نگاه تو چه گیراست

ای وای به حال منه دیوانه عاشق بعد از تو دگر دل نشود آن دل سابق

زیبایی از عطریست که من در تب و تابم ای کاش گذرت افتد هر شب به خوابم

دلبر دیوانه من ماه تماشای من در دل دیوانه من چون موج دریایی بزن

ساحل عشق تو چه زیباست محو تماشای توام مجنون لیلای توام

مهتاب بی چون و چرا دلبر زیبای خودم برق نگاه تو چه گیراست

***

مهتاب بی چون و چرا دلبر زیبای خودم برق نگاه تو چه گیراست

ای وای به حال منه دیوانه عاشق بعد از تو دگر دل نشود آن دل سابق

زیبایی از عطریست که من در تب و تابم ای کاش گذرت افتد هر شب به خوابم

دلبر دیوانه من ماه تماشای من در دل دیوانه من چون موج دریایی بز

ساحل عشق تو چه زیباست محو تماشای توام مجنون لیلای توام

مهتاب بی چون و چرا دلبر زیبای خودم برق نگاه تو چه گیراست

آخرین آثار محسن خواجه