دانلود آهنگ جدید محسن مهر روز و شب

روز و شب

متن آهنگ روز و شب
در هوایت بی قرارم روز و شب سر ز پایت بر ندارم روز و شب

روز و شب را همچو خود مجنون کنم روز و شب با کی .. روز و شب

جان و دل از عاشقان میخواستم جان و دل را میسپارم روز و شب

تا نیابم آن چه در مغز من است یک زمانی سر به خواهم روز و شب

با جان روز و جان شب ای جان تو انتظارم انتظارم روز و شب

تا به سالی نیستم موقوف عید آمده تا عید … روز و شب

زان شبی که وعده کردی روز بعد روز و شب را میشمارم روز و شب

بس که کشته مهر جانت تشنه است سر به دیده اشک بارم روز و شب

تو که عشقت مطربی آغاز کرد با چنگم … روز وشب

میزنی تو با زخمه و بر میروم تا به گردن روزی گذارم روز و شب

جان روز و جان شب ای جان تو انتظارم انتظارم روز و شب

تا به سالی نیستم موقوف عید آمده تا عید … روز و شب

زان شبی که وعده کردی روز بعد روز و شب را میشمارم روز و شب

بس که کشته مهر جانت تشنه است سر به دیده اشک بارم روز و شب

**

تو که عشقت مطربی آغاز کرد با چنگم … روز وشب

میزنی تو با زخمه و بر میروم تا به گردن روزی گذارم روز و شب

جان روز و جان شب ای جان تو انتظارم انتظارم روز و شب

تا به سالی نیستم موقوف عید آمده تا عید … روز و شب

زان شبی که وعده کردی روز بعد روز و شب را میشمارم روز و شب

بس که کشته مهر جانت تشنه است سر به دیده اشک بارم روز و شب

آخرین آثار محسن مهر