دانلود آهنگ جدید محسن سیفی مرفین
متن آهنگ مرفین
چه فرقی میکنه فرقِ موهامو
چه جوری وا کنم یا چی بپوشم ؟
اهمیت نداره ، وقتی نیستی
که حرفاتو بخونی زیر گوشم

منم خامِت بشم از رو علاقه
نفهمَم چی سرِ قلبم آوردی
با یه دوسِت دارم ، هر چی که خواستی
از این دل ، کندی و ورداشتی بردی

بهِت بد جوری عادت کرده بودم
مثِ عادت به قرص خواب آور
نباید ترک میدادی کسی رو
که مُرفینِ چشاتو داشت باور

*****

به هم ریختم ، بدون تو محاله
مرتب شه خودش حال خرابم
دیگه رد دادم و دنبالِ ردّت
میگردم حتی وقتایی که خوابم!

آخه بی معرفت از من چی دیدی ؟
به جز دوس داشتنت اونم همیشه
سپردم ریش و قیچی رو به دستِت
که نابودم کنی از بیخ و ریشه ؟

بیا تحویل بگیرش این دلی رو
که سازش کرد خیلی با دل تو
به هم زد نقشَشو تا دست آخر
شبیه شه خیلی به آب و گلِ تو

آخرین آثار محسن سیفی