دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی چقدر برام خوبه

عاقبت

متن آهنگ عاقبت
بده دستاتو به من عروسک آرزوهام

خدا تو رو داده به من من دیگه هیچی نمیخوام

بده دستاتو به من عروسک آرزوهام

خدا تو رو داده به من من دیگه هیچی نمیخوام

عاقبت به هم رسیدن دلامون

پس از اون همه جدایی هامون

بیا فریاد کنیم عشقو همین امشب

تا توی گوش شب بپیچه صدامون

یادته جدایی هامون حسرت خاطره هامون

هیچکی هم دعا نمیکرد دل نمیسوزوند برامون

کنج دیوار جدایی یادته چقدر نشستیم

زیر بار غم نمردیم نه بریدیم نه شکستیم

عشق من

عاقبت به هم رسیدن دل هامون

پس از اون همه جدایی هامون

بیا فریاد کنیم عشقو همین امشب

تا توی گوش شب بپیچه صدامون

قهر میکردیم واسه آشتی دنبال بهونه بودیم

دلتنگیامون نمیذاشت هر دومون دیووونه بودیم

بی بهونه موندیم اما پای عشقمون نشستیم

زیر بار غم نمردیم نه بریدیم نه شکستیم

عشق من

عاقبت به هم رسیدن دل هامون

پس از اون همه جدایی هامون

بیا فریاد کنیم عشقو همین امشب

تا توی گوش شب بپیچه صدامون

عاقبت به هم رسیدن دل هامون

پس از اون همه جدایی هامون

بیا فریاد کنیم عشقو همین امشب

تا توی گوش شب بپیچه صدامون

بده دستاتو به من عروسک آرزوهام

خدا تو رو داده به من من دیگه هیچی نمیخوام

بده دستاتو به من عروسک آرزوهام

خدا تو رو داده به من من دیگه هیچی نمیخوام

***

تا توی گوش شب بپیچه صدامون

بده دستاتو به من عروسک آرزوهام

خدا تو رو داده به من من دیگه هیچی نمیخوام

بده دستاتو به من عروسک آرزوهام

خدا تو رو داده به من من دیگه هیچی نمیخوام

آخرین آثار محسن یاحقی