دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی دیوونه بازی

دخترک کبریت فروش

متن آهنگ دخترک کبریت فروش
آهای کجایی اومدم تو قصه ی تو بمونم

کبریتاتو به من بده قدر تورو من میدونم

این تن سرما زدتو از داغی چشام بپوش

کبریتاتو من میخرم آی دختر کبریت فروش

میدونم درد کشیدیو هیچ کسی کبریت نخرید

بمیرم ای شکسته دل هیچکی به دادت نرسید

اما من اومدم تموم کبریتاتو بخرم

میخوام تورو ای نازنین از قصه بیرون ببرم

کجای قصه ای که پیدا کنمت به من بگو

از آخر قصه نگو ای دختر بی آرزو

بیا تن سردت رو از پیراهن تنم بپوش

کبریتاتو من میخرم آی دختر کبریت فروش

آهای بیا غصه هاتو با اشک چشم من بشور

دلواپسیهات مال من بی کسیات رفته به گور

بیا تن سردت رو از داغی چشام بپوش

کبریتاتو من میخرم آی دختر کبریت فروش

کجای قصه ای که پیدا کنمت به من بگو

از آخر قصه نگو ای دختر بی آرزو

بیا تن سردت رو از پیراهن تنم بپوش

کبریتاتو من میخرم آی دختر کبریت فروش

***

کبریتاتو من میخرم آی دختر کبریت فروش

کجای قصه ای که پیدا کنمت به من بگو

از آخر قصه نگو ای دختر بی آرزو

بیا تن سردت رو از پیراهن تنم بپوش

کبریتاتو من میخرم آی دختر کبریت فروش

آخرین آثار محسن یاحقی