دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی الهی خوشبخت شی

الهی خوشبخت شی

متن آهنگ الهی خوشبخت شی
اگه می تونه مثل من هرکاری با دلت کنه

اگه می تونه مثل من بدجوری عاشقت کنه

اگه می تونی مثل من وقتی که آروم نداری

یه تکیه گاه امن بشه سر روی شونه اش بزاری

میرم تا خوشبخت شی گلم

میرم تا خوشبخت شی گلم

اگه می تونه از منم نزدیک تر بهت بشه

اگه می تونه مثل من بدجوری عاشقت بشه

اگه می تونه مثل من دنیارو زیرو رو کنه

بین تموم آدما فقط تـــورو آرزو کنه

میرم تا خوشبخت شی گلم

میرم تا خوشبخت شی گلم

وقتی حواس تـــو نبود من رفتم از کنار تـــو

شنیدم از غریبه ها کامل شده روزگارتـــو

اصلا نفهمیدی که من چجوری رفتم بی صدا

به اون که پیشته که نه سپردمت دست خدا

همراه اشک تو چشام لبخندی رو لبم نشست

فدا شدم خوشبخت بشی با اینکه قلب من شکست

الهی خوشبخت شی گلم

***

اصلا نفهمیدی که من چجوری رفتم بی صدا

به اون که پیشته که نه سپردمت دست خدا

همراه اشک تو چشام لبخندی رو لبم نشست

فدا شدم خوشبخت بشی با اینکه قلب من شکست

الهی خوشبخت شی گلم

آخرین آثار محسن یاحقی