دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی تمنا

هر چی میگم

متن آهنگ هر چی میگم
هر چی میگم هر چی میگم

آی دلبر شیطون خوشگل و بلایی

خبر چینا خبر دادن سر به هوایی

خوب می دونی هنوزم دیوونم فداتم

در به در شنیدن زنگ صداتم

طعم لبات عسله،شیرینه،نباته

تنهام نذار قسم به هر کی که خداته

بگو دوسم داری تا برات دنیا رو بیارم

نگو که دل نمی دم و دوست ندارم

هر چی میگم نگو نه آخه نه که نمی شه

نه نه نه نه نه نه نه رو لبات همیشه

هر چی میگم نگو نه،آخه نه که نمی شه

نه نه نه نه نه نه نه ست رو لبات همیشه

یادت میاد پچ پچ عاشقونمون

می گفمت واسم مثه عروسکی

حالا من از اون روزا هیچی نمی خوام

فقط بگو دوست دارم یواشکی

بگو بذار همیشه یادم بمونه

تو مثل اون روزا هنوز دوسم داری

تا من میگم یه بار بذار ببینمت

میگی باشه ولی بازم نمی ذاری

هر چی میگم نگو نه آخه نه که نمی شه

نه نه نه نه نه نه نه رو لبات همیشه

هر چی میگم نگو نه،آخه نه که نمی شه

نه نه نه نه نه نه نه ست رو لبات همیشه

هر چی میگم هر چی میگم

آی دلبر شیطون خوشگل و بلایی

خبر چینا خبر دادن سر به هوایی

خوب می دونی هنوزم دیوونم فداتم

در به در شنیدن زنگ صداتم

طعم لبات عسله،شیرینه،نباته

تنهام نذار قسم به هر کی که خداته

بگو دوسم داری تا برات دنیا رو بیارم

نگو که دل نمی دم و دوست ندارم

هر چی میگم نگو نه آخه نه که نمی شه

نه نه نه نه نه نه نه رو لبات همیشه

هر چی میگم نگو نه،آخه نه که نمی شه

نه نه نه نه نه نه نه ست رو لبات همیشه

یادت میاد پچ پچ عاشقونمون

می گفمت واسم مثه عروسکی

حالا من از اون روزا هیچی نمی خوام

فقط بگو دوست دارم یواشکی

بگو بذار همیشه یادم بمونه

تو مثل اون روزا هنوز دوسم داری

تا من میگم یه بار بذار ببینمت

میگی باشه ولی بازم نمی ذاری

هر چی میگم نگو نه آخه نه که نمی شه

نه نه نه نه نه نه نه رو لبات همیشه

هر چی میگم نگو نه،آخه نه که نمی شه

نه نه نه نه نه نه نه ست رو لبات همیشه

***

تا من میگم یه بار بذار ببینمت

میگی باشه ولی بازم نمی ذاری

هر چی میگم نگو نه آخه نه که نمی شه

نه نه نه نه نه نه نه رو لبات همیشه

هر چی میگم نگو نه،آخه نه که نمی شه

نه نه نه نه نه نه نه ست رو لبات همیشه

آخرین آثار محسن یاحقی