دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی چقدر برام خوبه

حسرت من

متن آهنگ حسرت من
همیشه هستی اینجا با اینکه از من دوری

رفیق بغض منی با حسرت من جوری

هنوز به فکرت هستم با اینکه تو مغروری

همیشه با من هستی با اینکه از من دوری

دیووونه نیستم وقتی از عشقت چیزی میگم

حس میکنم تنهایی بیشتر به تو نزدیکم

نذار بدونم بی تو همیشه مرده بودم

تو هم بذار با این حس خوش باشم عاشق موندم

همیشه هستی اینجا با اینکه از من دوری

رفیق بغض منی با حسرت من جوری

هنوز به فکرت هستم با اینکه تو مغروری

همیشه با من هستی با اینکه از من دوری

دیووونه نیستم وقتی از عشقت چیزی میگم

حس میکنم تنهایی بیشتر به تو نزدیکم

نذار بدونم بی تو همیشه مرده بودم

تو هم بذار با این حس خوش باشم عاشق موندم

همیشه هستی اینجا با اینکه از من دوری

رفیق بغض منی با حسرت من جوری

هنوز به فکرت هستم با اینکه تو مغروری

همیشه با من هستی با اینکه از من دوری

***

تو هم بذار با این حس خوش باشم عاشق موندم

همیشه هستی اینجا با اینکه از من دوری

رفیق بغض منی با حسرت من جوری

هنوز به فکرت هستم با اینکه تو مغروری

همیشه با من هستی با اینکه از من دوری

آخرین آثار محسن یاحقی